0

Müşteri Hizmetleri

Ön Bilgilendirme Formu
 
1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ticari Unvan : FUER KOZMETİK BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Mersis Numarası : 0595-0080-3690-0016
Adres : SULTANÇİFTLİĞİ MAH. 14.SOK. NO:32 SULTANGAZİ/İSTANBUL
Telefon : +90 212 4758226
E-Posta Adresi : info@groomed.com.tr
Ürün İade Adresi : SULTANÇİFTLİĞİ MAH. 14.SOK. NO:32 SULTANGAZİ/İSTANBUL
Müşteri Hizmetleri : +90 212 4758226

2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı Soyadı / Unvanı : 
Telefon : 
E-Posta Adresi : 

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır. Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri https://www.groomed.com.tr/adresinde yer almaktadır, ürünün temel özelliklerini buradan inceleyebilirsiniz. 
Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Saat 16:00’dan sonra gelen siparişler bir sonraki iş günü işleme alınmaktadır ve 2 iş günü içerisinde alıcı ya da alıcının belirtiği 3. kişiler adına kargo firmasına teslim edilir. Ürününüz kargo firmasına teslim edildikten sonra mesafelere göre teslimat süresi değişim göstermektedir. Siparişin ne zaman ulaşacağı ile ilgili daha detaylı bilgi kargo sevk edildikten sonraki ilk iş gününde bildirilmektedir. 

4. GEÇERLİLİK SÜRESİ
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bugünden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.
İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

5. CAYMA HAKKI
Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ ya yukarıda bildirilen adrese iadeli taahhütlü posta, faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürünün/ürünlerin ALICI’ ya ulaştığı şekilde hasarsız olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılması halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya teslim edilen ürün/ürünlerin SATICI’ ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının SATICI’ya iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün/ürünlerin bedeli SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya iade edilir. Cayma hakkının 14 gün içinde kullanılması halinde ürün/ürünler SATICI’ya, SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından kargo ile iade edilir ve bu durumda kargo ücreti SATICI’ ya aittir. Bu hakkın kullanılması halinde;
a) Kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası,
b) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
c) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmekle yükümlüdür.
d) ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

6. CAYMA HAKKININ KULLANILMASI
6.1) ALICI, https://www.groomed.com.tr/internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
6.2) Mesafeli sözleşmelerde tüketici, 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde ALICI’nıninfo@groomed.com.tr e-posta adresine yahut Sultançiftliği Mah. 14.Sok. No:32 Sultangazi/İSTANBUL’da bulunan açık adresine  yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir. Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.
6.3) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte kargo şirketine teslim edilmesinden sorumludur.
6.4) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
6.5) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ ya iade eder.
6.6) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
6.7) Ürünün tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’ nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ ya aittir.
6.8) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

7. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.
a)11.2014 tarih 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 2. /2 maddesinde yazılı Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.
b)27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinde sayılan sözleşmeler/mal ve hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.c) Niteliği gereği iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan, ALICItarafından, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerde, ilgili mevzuat gereği ALICI cayma hakkını kullanamaz.
8. Sipariş vermek için kullandığınız internet sitesinin kullanılması nedeniyle, ücret tarifesi ile ilgili olarak tüketicilere ilave bir maliyet yüklenmemektedir.

9. TÜKETİCİNİN ŞİKÂYET VE İTİRAZLARI
Başvurularınızı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirsiniz. 
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.
Satıcı : Fuer Kozmetik Bilişim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Alıcı : 
Ücretsiz Kargo

1000 TL ve üzeri siparişlerde kargo ücretsiz

Kolay İade

30 gün iade garantisi

Güvenli Ödeme

256-bit SSL Encrypted Ödeme

Müşteri Desteği

Tüm sorularınız için